Explorers' Afterschool Club

Activites and fun for children aged 4-12 years

**COVID-19 Update/Nuashonrú**

Explorers Afterschool has reopened for vulnerable children and children of essential workers. We plan to run as usual, alongside each school's calendar.

We will be operating within the Government's guidelines and in tandem with school requirements. We will close at 17.30 every day until the end of July to facilitate deep cleaning.

 Tá Cúram Iarscoile Explorers ar oscailt arís do leanaí leochaileacha agus do paistí tuismitheoirí atá mar oibrithe riachtanacha. Is 'sé ár intinn féilire na scoile a leanúint, mar is gnáth.

Béimíd ag oparáid laistigh de na threoirlínte nua agus ag comhoíbriú leis na scoileanna. 

Béimíd ag dúnadh ag 17.30 gach lá go dtí deireadh mí Dheireadh Fómhair le deis a thabhairt don fhoireann glanadh domhain a dhéanamh.

Offering Term Time Care And Holiday Camps

Explorers' Afterschool provides a relaxed and friendly environment aimed specifically for children ages  4 -12 years of age. 

Indoor and outdoor activities include sport, team games, cooking, board games, arts and crafts and drama. 

We offer several activities . Science, High5 sports, calisthenics, Sports, Drama, Spanish and French. Check out our activity page for more details. We will only be offering activities that can be carried out outside due to Covid-19.

A light tea is provided.

Written homework is supervised each day.

Please see individual pages for opening hours in each service.

Full day holiday camps run during the school holidays.

 

Cúram Iarscoile

D'oscail an cúram iarscoile i Mean Fomhair 2013 do páistí ó 4 - 12 bhliaina d'aois.

Is seirbhís aonán é seo mar go gcuireann sé timpealleacht cairdiúil, spraoiúil agus sabháilte ar fáil do páistí.

Gníomhaíochtaí éagsúla cosúil le spóirt, ealaín & ceardaíocht, cluichí agus dramaíocht.

Bíonn gníomhaíochtaí ar siúl againn cosúil le calisthenics, Eolaíocht, Dramaíocht, Spórt, Spáinnis agus Fraincís. 

Bíonn feitheoireacht ar obair baile gach lá. 

Bíonn tae ar fáil do na páistí.

Féach ar leathanaigh aonair na séirbhíse do na huaireanta oscailte.

Campaí ar fáil ó 8.30 -6:15 i rith na laethanta saoire..